Forgot?
Google Signin

Masha Allah Fast Food

4.1141104294479
815 Ratings
30 mins
Delivery time
Non-Veg
3 items
Fish Fry

Spicy   View details

₹11.00
Fish Fry

Spicy   View details

₹11.00
Fish Fry

Spicy   View details

₹11.00
Dinner
1 items
Idly

Veg   View details

₹8.00
Chicken Starter
2 items
Chicken Tikka

Spicy Tikka   View details

₹63.00
Chicken 65 (1 pcs )

Hot and Yummy   View details

₹32.00
Idiyappam
1 items
சிக்கன் இடியாப்ப பிரியாணி

பொறித்த கோழியுடன்   View details

₹105.00
Dosai
5 items
Dosai

Vegetarian   View details

₹27.00
Special Dosa

Vegetarian   View details

₹42.00
ஊத்தப்பம் (1 செட்)

Vegetarian   View details

₹32.00
இடியாப்ப பிரியாணி (Plain)

Yummy Taste in Our Shop   View details

₹53.00
ஆனியன் ஊத்தப்பம் (Single Piece)

Yummy Taste   View details

₹37.00
Egg Preparation
2 items
Omlete

Non Veg   View details

₹27.00
Full Boil

Non Veg   View details

₹16.00
Meals
8 items
Fish Meal

Non Veg   View details

₹74.00
Ghee Rice With Chicken

Nonveg and tasty food   View details

₹137.00
Ghee Rice With Beef

Non Veg   View details

₹126.00
Ghee Rice With Kaadai

Nonveg and tasty food   View details

₹158.00
Ghee Rice With Mutton

Non Veg   View details

₹158.00
பட்டை சோறு

இது கீழக்கரையின் பாரம்பரிய உணவு   View details

₹158.00
மஞ்ச சோறு கருவாட்டு ஆனம்

அவித்த முட்டையுடன்   View details

₹84.00
மட்டன் சாப்பாடு

இது கீழக்கரையின் பாரம்பரிய உணவு   View details

₹158.00
Biriyani
5 items
Chicken Biriyani

Non Veg   View details

₹74.00
Beef Biryani

Non Veg   View details

₹126.00
Egg Biriyani

Nonveg and tasty food   View details

₹53.00
காடை பிரியாணி

Non Veg   View details

₹137.00
மட்டன் பிரியாணி

Spicy & Tasty   View details

₹158.00
Ifthar Dishes
5 items
Nonbu Kanji ( 1 ltr )

Good for Health   View details

₹42.00
Kari Samosa 1 pcs

Super Taste   View details

₹16.00
Veg Samosa

Good Taste   View details

₹7.00
Kari Vadai

Super Taste   View details

₹11.00
Chicken Roll 1 pcs

Super Taste   View details

₹16.00
Beef
1 items
Beef Roast

Spicy Beef Roast   View details

₹84.00
Chappathi
1 items
Chappathi (1 Set)

Vegetarian   View details

₹32.00
Parotta
2 items
Parotta

Veg   View details

₹11.00
கோதுமை புரோட்டா 2 pcs

Veg   View details

₹21.00
Kothu Parotta
2 items
Kothu Parotta

Nonveg and tasty food   View details

₹74.00
Chicken Kothu Parotta

Non-veg and tasty food   View details

₹105.00
Murthaba
1 items
Chicken Murthabha

Non Veg   View details

₹74.00